Om Atling

Om Atlings Maskinfabrik AB

Vision

Atlings mål är att vara kundens förstaval och med kompetens och nya metoder vara banbrytande inom morondagens teknik med krävande och framgångsrika kunder.

Värdeskapande processer

För att underlätta för våra kunder önskar vi att våra relationer skapar ett mervärde inom ett flertal områden. Områden som exempelvis lagerhållning, korta ledtider, logistiklösningar nyutveckling av produkter och tjänster.

Kunder

Du hittar våra kunder inom flera olika marknader. Våra större områden ligger idag inom tågsektorn, fordonsindustrin, robottillverkningen, verktyg och flera andra olika branscher.

Historia

Atlings Maskinfabri AB startade sin verksamhet 1947 i Ockelbo. idag ägs Atlings av Inducore AB. Produktion bedrivs på två orter den största delen i Ockelbo samt även med fokus på svetsning i Alfta Bollnäs Verkstad Production AB.