Kontraktstillverkning

Kontraktstillverkning

Atlings koncept står för kompetens inom Skärande Bearbetning, Svetsning och Systemmontage, men allt sker med fokus på våra kunder.
Vi erbjuder även mjuka värden som exempelvis logistik, kvalitet, konstruktion och utveckling tillsammans med våra partners.

Vision

Atlings framtidsvision lyder enligt följande: ”Att vara kundens förstaval och med kompetens och nya metoder vara banbrytande inom morgondagens teknik i samarbete med krävande och framgångsrika kunder”.

Värdeskapande processer

För att underlätta för våra kunder önskar vi att våra relationer skapar ett mervärde inom ett flertal områden. Områden som exempelvis lagerhållning,

korta ledtider, logistiklösningar och nyutveckling av produkter och tjänster.

Kunder

Du hittar våra kunder inom flera olika marknader.

Våra större åtaganden idag ligger inom tågsektorn, fordonsindustrin, robottillverkning, verktyg samt flera andra branscher.

Kvalitet

Atlings är certifierad enligt ISO 9001, ett system som vi har byggt för att skapa delaktighet från alla våra  anställda.
För att uppfylla våra kunders krav och förväntningar ser vi hela tiden till att utvecklas i samarbete med personal kunder och leverantörer.